Perplasja mes Lumir Abdixhikut dhe Agim Veliut – Reagimi epik i Jeta Xharres po le pa fjale te gjithe

Ish-kryet,ari i Degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Podujevë Agim Veliu, ka rea,guar ash pë,r ndaj vendi,mit të kryetarit Lumir Abdxhiku, për shkark,imin e tij. Ai e ka quaj,tur vendimin të pavl,erë e ska,ndaloz, duke a kj,uzuar Abdixhikun për “mas ka,radë”.“Për vendi,min arb,itrar dhe të pa lijgj,shëm të Kryesisë dhe të Kryetarit Abdixhiku, fill,imisht isha informuar përm,es mediave. Ndërsa, sot (e diel) më është për,cjell vend,imi skan dal,oz i nënsh,kruar nga krye,tari i partisë, i cili nuk shqu,het vetëm për shke,lje të Statutit të partisë, por edhe për gab,ime dre,jtshkrimore, mbase nga ngutia për ta “për,li gjur” sa më shpejt shkark,imin Kryetarit të Degës në Podujevë.

Tërë kjo mas ka,rajdë e Kryetarit Abdixhiku dhe përkra,hësve të tij në Kryesi nuk është as,gjë tjetër veçse një lojë e ndyrë dhe përpjek,je për ta kamu,fluar vendimin në emër të ki,nse riorg,anizimit të brend,shëm (lexo: spastrimit të bren,dshëm), të prezantuar në “Platformën e Kryetarit të LDK-së 2021-2023””, ka thënë mbr,ëmë deputeti i LDK-së.Lidhur me përp,lasjen në LDK, ka reaguar gaz,etarja Jeta Xharra, përcjell Bota sot. Ajo ka thë,në se po i pëlqen civil,izimi që ka nisur të ndo,dhë në LDK pas deba,klit në zgjedhjet.Sipas saj, reagimi i Veliut është “idh,nim i artikuluar më shumë me mar,ifet”.“Po më pëlqen qysh ke,mi fillu me u civilizu në Kosovë që, (pas disa debak,leve), kur s’na pëlqen najsen i sho,qi-shoqit, tash po thojmë “…madje edhe ga,bime drejtshkrimore kish bo” – shumë ma gje,ntellmene se me i thanë njer,it “i trashë”, “i Beogradit” etj etj. Ky është idh,nim i artikulum më shu,më me marifet, edhe Kosova ka nev,ojë për ksi avancimi!”, ka shkr,uar Xharra në një post,im në Facebook./BS